Tools

Interventies bij elk van de principes

Description

In deze handout staan voor elk van de principes een overzicht van interventies die je kunt doen als je met dit principe wilt werken. 

Wanneer gebruiken?

Als je midden in een innovatieproject zit, of er één aan het opzetten bent en je wilt gaan werken met de ontwerpprincipes.

 


Zelftest

Description

Dit is een zelftest op basis van de principes voor kennisproductiviteit.

Wat levert het op?
Door het invullen van de test:

 • Leer je de ontwerpprincipes kennen.
 • Kom je erachter met welke principes je al veel werkt en met welke nog weinig.

Hoe werkt het?
De test kun je afdrukken en zelf invullen. De instructie voor het invullen staat op de test zelf. Het kost ongeveer tien minuten. Je kunt het voor jezelf doen maar ook bijvoorbeeld samen met je team. Door de test in te vullen kunnen jullie zien wie vooral met welke principes werkt en waar ieders voorkeuren liggen. Op basis hiervan kun je volgende stappen voor jullie team ontwerpen:

 • Eens experimenteren met een ander principe
 • Gericht met enkele principes aan de slag om andere uitkomsten te krijgen
 • Vaker teamleden opzoeken die juist gespecialiseerd zijn in een ander principe dan jijzelf

Innovatiespel

Description

Het spel is gemaakt voor iedereen die bezig is met innovatieprocessen en op zoek is naar handvatten om het slimmer aan te pakken. Iedereen die zich bezighoudt met vragen waarvoor meer van hetzelfde niet werkt en waarvoor iets nieuws nodig is, is aan het vernieuwen. Deze processen verlopen niet altijd even soepel. Juist omdat je de uitkomst vooraf niet weet, is het soms moeilijk je koers te bepalen en de goede stappen te zetten. Door onderzoek zijn we elf steeds terugkerende elementen op het spoor gekomen die succesvolle innovatieprocessen kenmerken. Deze elementen kun je ook gebruiken om het proces onderweg vorm te geven en bij te sturen. In dit spel leer je werken met deze ontwerpprincipes. Het voordeel van het werken met een spel is dat het een leeromgeving biedt waarin je vrij kunt experimenteren zonder de druk die er in het dagelijkse werk vaak

Wat levert het op?
Tijdens het spelen van het spel experimenteer je met de elf ontwerpprincipes die helpen bij het vormgeven van een innovatieproces. Je leert de principes beter kennen en je krijgt handvatten voor het vormgeven van je eigen innovatieproces. Het spel is niet alleen een opbrengst van het onderzoek maar maakt er ook deel van uit. We willen weten hoe we deze leeromgeving zo kunnen maken dat hij de deelnemers optimaal ondersteunt. Deelnemers aan het spel zijn dus ook meteen deelnemers aan het onderzoek naar kennisproductiviteit. 

Hoe werkt het?
Voorafgaand aan het spel:

 • Elke deelnemer krijgt een zelftest toegestuurd. Door het in te vullen maken deelnemers kennis met de ontwerpprincipes. Ze zien ook met welke ze al veel werken en met welke juist weinig.

Tijdens het spel:

 • Het spel start met een korte introductie waarin de deelnemers en de spelbegeleiders met elkaar kennismaken aan de hand van de ingevulde zelftest.
 • Daarna kiezen de deelnemers een groep en een situatie waarmee ze willen experimenteren. Ze kiezen een situatie uit hun eigen praktijk aan de hand van globaal beschreven situaties waarop innovatieprocessen in de praktijk vaak vastlopen.
 • In diverse rondes vindt een rollenspel plaats. In elke ronde is één groep aan het spelen en één groep aan het observeren en regisseren. De ene groep speelt de situatie van de andere groep en probeert een wending aan de lastige situatie te geven door te experimenteren met de principes. De andere groep kan het spel stilzetten om regieaanwijzingen te geven.
 • Elke keer als het spel is stilgezet door de regisseurs, vindt reflectie plaats. De deelnemers kijken dan terug op hoe het spelen gegaan is en of het tot het gewenste effect geleid heeft. Ze kijken aan de hand van de ontwerpprincipes welke volgende stappen ze moeten nemen om tot een doorbraak in het proces te komen.
 • Aan het eind van de spelrondes is er een slotreflectie. Hier koppelen we de leerervaringen van de deelnemers aan hun werksituatie.

Na het spel:

 • De deelnemers worden na een week opgebeld om terug te kijken op hun ervaringen tijdens het spel. Er wordt gekeken in hoeverre het lukt de geleerde lessen toe te passen in het werk.

Meer informatie?

Suzanne Verdonschot: sverdonschot@kessels-smit.nl


Rozet om op je eigen innovatiepraktijk te reflecteren

Description

Ter ondersteuning van onze eigen dataverzameling ontwikkelden we dit reflectieinstrument. Het is bedoeld voor iedereen die in een vernieuwingspraktijk zit en eens wil kijken waar hij of zij staat. Het rozet is een schaal met vier ringen. Door terug te kijken op je eigen vernieuwingspraktijk met behulp van de ontwerpprincipes, geef je de principes een plaats op de schaal. Principes die je duidelijk herkent komen in de binnenring, en principes die je niet herkent komen buiten de buitenste ring. Zo ontstaat een beeld van je vernieuwingspraktijk in termen van de principes.

Wat levert het op?
Het beantwoorden van de vragen is een manier om op je eigen vernieuwingspraktijk te reflecteren. Door te reflecteren geef je betekenis aan de dingen die zich voordoen. Het helpt om te zicht te krijgen op volgende stappen. Door het invullen van het rozet werk je ook mee aan het onderzoek. We gebruiken de ingevulde rozetten om meer grip te krijgen op het leren in innovatieprocessen.

Hoe werkt het?
De tool is online beschikbaar en je kunt hem in je eentje invullen. De tool bestaat uit vijf stappen. Bij elke stap staat een instructie die uitlegt wat de bedoeling is. Het duurt ongeveer een half uur om alle stappen te doorlopen.